לחבר את הנוף הטבעי אל הביתאת השווי הנדל״ני של מגרש, מודדים בכל מיני פרמטרים, אבל כמה יעלה שוויו כשיש בו עצים וצמחיה טבעית?!.... נתון ששוויו זהב,לא?!...

עצים בוגרים שקיימים במגרש לבניה או בהקף שלו, זאת המתנה הכי גדולה שבעל הקרקע יכול לקבל ואני עושה במתנה הזאת מטעמים כדי שניתן יהיה להנות ממנה בכל חלקי הבית.

להוליך את המבט אל הנוף הטבעי (רחוק או קרוב) להנכיח אותו בצורה ישירה ובמלוא עוצמתו, למסגר או לגלות אותו, אלו רק חלק מהכלים שיש בידיי כדי לקשור את הבית אל סביבתו הטבעית.

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS