להיכנס לנעליים של...


ריטואל החלפת נעליים במהלך העבודה שלי. ״להיכנס לנעליים של...״ יש לכך משמעויות פיזיות אבל יותר מכך- מנטאליות. ...מעברים בין הצד הרשמי של עבודת האדריכלות לבין ההלכה למעשה.

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS