גיבוש רעיון ומאפיינים אדריכליים ראשונים למבנה. הגיבוש יעשה תוך התחשבות במצב המגרש, צרכי הלקוחות, העמדה ומיקום נפחי בניה מרכזיים, תכנון חיצוני ופנימי, סגנון, אפיון פתחים וחומרים בסיסיים, תכנון חלוקת החדרים והחלל ציבורי. התוכניות יעברו עיבודים עד לשביעות רצון מלאה.

תכנון ראשוני

 

עריכת תכניות לצורך קבלת היתר בניה עבור ועדת התכנון המקומית. פגישות מול ועדת התכנון המקומית, עפ"י הנדרש. השגת המסמכים הנדרשים הבאים ובסיום שלב זה יתקבל לידכם היתר בניה וטופס 2 כלומר את אישור המדינה והרשויות להקים בפועל את המבנה.

ליווי והיתר בניה

 

גיבוש התכנון בקנה מידה מפורט- תכניות בניה המפרטות חומרים, חלוקות, אפיון של חלונות, פתחים, אפיון תאורה וחשמל, מעקות ופרטי מסגרות, דלתות פנים ומחיצות, פריסות ריצופים חיפויים, מיקום רהיטים, פרגולות ומרפסות חוץ. התכניות יוגשו  לקבלן השלד וקבלני המשנה עבור הכנת מכרז והצעות מחיר.

תוכניות מפורטות

 

פיקוח עליון ומעקב באתר הבניה על שלבי הביצוע והתאמתן לתכנון האדריכלי ולהיתר הבניה. תיאום תכנון מול מהנדס הקונסטרוקציה. פגישות-תיאום עם בעלי-מקצוע באתר הבניה, בהתאם להתקדמות שלבי-הבניה. ליווי עד גמר הבניה.

שלב הביצוע