העקרונות המנחים אותי בעבודתי כאדריכלית

לתכנן תמיד במספר רבדים שונים. לקחת פרויקט בניה ולפרוט אותו לפרטים, להבין את החומריות, את הרעיון שהוא משרת, לבדוק את העבר, את ההיסטוריה, את התרבות, להבין את הטכנולוגיות העומדות לרשותי, להבין את המידות הטובות, את הצורך, את השימושים, להבין ללב האדם המשתמש במבנה ולרקום מתוך זה את הסיפור. את האדריכלות.

שמי מיכל שלגי, בוגרת המחלקה לארכיטקטורה ותכנון ערים בצלאל, ירושלים. הסטודיו שלי הוקם בשנת 2011.

כאדריכלית אני עוסקת במגוון רחב של עבודות תכנון, בקני מידה שונים ומגוונים. מפרויקטים של תכנון בתי מגורים, תכנון סביבות למידה וחינוך, ועד לתכנון פרטי נגרות ופרטי בניה ייחודים. הליך התכנון מושתת על ידע וניסיון בכל תהליכי התכנון, הרישוי והבניה. משלב גיבוש הפרוגרמה, תאום מערכות, תכנון פנים וליווי בשלבי הביצוע.

בעבודתי אני מקפידה מאוד על תכנון איכותי, שימושי, ולא פחות חשוב- אסתטי ובעל סגנון ייחודי. התכנון נעשה מתוך בדיקה מעמיקה של היבטים רבים: תקציב הפרויקט, צרכי הלקוח וסגנונו האישי, יחסי חוץ-פנים (מאמינה שהטבע חיוני לתפקוד הבריא של בני האדם). החללים שאני מתכננת מרווחים, פשוטים ונעימים למחיה. מתחשבים בתנאי המגרש, אור, רוח, שמש, פרופורציות נכונות, חומרי גמר איכותיים ודיוק בבניה.

פיקוח עליון ומעקב באתר הבניה על שלבי הביצוע והתאמתן לתכנון האדריכלי ולהיתר הבניה

תוכניות מפורטות

גיבוש התכנון בקנה מידה מפורט על כלל חלקיו ומרכיביו

ליווי והיתר בניה

עריכת תכניות לצורך קבלת היתר בניה עבור ועדת התכנון המקומית

תכנון ראשוני

גיבוש רעיון ומאפיינים אדריכליים ראשונים למבנה

שלב הביצוע

האדריכלות צרה צורה עבור האדם המשתמש וחווה את החלל ולכן לנגד עיניי תמיד האדם!

תכנון "התפור" למידות האדם, לצרכיו ואישיותו כמו חליפה טובה. ככל שהלקוח משתלב יותר בתהליך התכנון כך הפרויקט מצליח יותר.

הומניות

בניין צריך להיות שימושי לפחות כמו נעליים ולא פחות ממשקפיים.
אדריכלות טובה צריכה לשפר ולהקל את איכות חיו של "המשתמש".

שימושיות

הבניין בנוי לפי עקרונות מבניים וחומריים. הבניין צריך לבטא את המבניות שלו ואת התכונות ההנדסיות של אותם חומרים.

מבניות

בניין חייב להיות בעל קשר עם המבנים הסמוכים לו. עם הרחוב, עם הכיכר, עם הצומח, עם חומרי הבניה באתר. הארכיטקטורה צריכה לבטא  את התקופה שלה- את התרבות, הכלכלה, השאיפות שלה, האומנות. ארכיטקטורה שאינה עושה כך היא ארכיטקטורה שטחית.

אורגניות

היצירה האדריכלית שלמה ויפה רק כאשר הפנים והחוץ עשויים באותה שפה והרעיון משתקף עד פרטי העיצוב הקטנים.
היופי נולד מהקשר בין הרעיון האומנותי, להרמוניה, לקומפוזיציה הנכונה, למידות הטובות.

אסתטיקה