פרויקטים

אני עוסקת במגוון רחב של עבודות תכנון, בקני מידה שונים ומגוונים. מפרויקטים של תכנון בתי מגורים, תכנון סביבות למידה וחינוך, ועד לתכנון פרטי נגרות ופרטי בניה ייחודים.