אשכול גנים - דב הוז

החצר ומבט בין שני הרחובות (צילום: Mikaela Burstow Uziel)